Actul constitutiv

Actul care sta la baza constituirii societatii comerciale (statutul societatii), contine clauze care reglementeaza organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii.