Calendar financiar

Periodic Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) comunică celor interesaţi decizii importante luate în cadrul şedinţelor de lucru, dar şi raportări financiare importante.