Disponibilitate a Raportului aferent Trimestrului III 2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A, cu sediul in Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6-7, Judetul Ilfov, Inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1927/2006, CIF: RO155483,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu privire la piata de capital,  Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Codul BVB si Calendarul financiar pentru anul 2014, aducem la cunostinta investitorilor posibilitatea consultarii Situatiilor financiare trimestriale si Raportului aferent trimestrului III 2014, la sediul societatii situat in Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6, Judetul Ilfov, incepand cu data de 14.11.2014, de luni pana vineri, intre orele 900 –16 30 , precum si pe site-ul societatii, la sectiunea Situatii financiare.

Situatiile financiare  la data de 30.09.2014, prezentate in raportul trimestrial nu sunt auditate.

Pentru mai multe detalii puteti suna la tel. 021/230.75.70, sau puteti adresa intrebari cu privire la aceste documente pe adresa de mail intrebarifrecvente@impactsa.ro .

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda