Disponibilitate a Raportului aferent Semestrului 1 2015

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, cu sediul in Voluntari, Sos Pipera-Tunari nr.4, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6-7, judeţul Ilfov, Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu privire la piata de capital,  Regulamentul 1/2006 emis de CNVM, Codul BVB si Calendarul financiar pentru anul 2015, modificat, aducem la cunostinta investitorilor posibilitatea consultarii Raportului aferent semestrului I 2015, la sediul societatii situat in  Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7 Judetul Ilfov, dupa data de 05.08.2015, de luni pana vineri, intre orele 8:30 –16:30 , precum si pe site-ul societatii www.impactsa.ro. Raportul va fi publicat in data de 05.08.2015 dupa orele 18:30.
Situatiile financiare  la data de 30.06.2015, prezentate in raportul semestrial nu sunt auditate.

Pentru mai multe detalii puteti suna la tel. 021/230.75.70 sau puteti adresa intrebari cu privire la aceste documente pe adresa de mail intrebarifrecvente@impactsa.ro .

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda