Disponibilitate a Raportului aferent Trimestrului 1 2015

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, cu sediul in Voluntari, Sos Pipera-Tunari nr.4, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6-7, judeţul Ilfov, Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu privire la piata de capital,  Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Codul BVB si Calendarul financiar pentru anul 2015, aducem la cunostinta investitorilor posibilitatea consultarii Raportului aferent trimestrului I 2015 si a Situatiilor financiare trimestriale la 31 martie 2015, la sediul societatii situat in Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 7, Judetul Ilfov, incepand cu data de 15.05.2015, de luni pana vineri, intre orele 900 –16 00 , precum si pe site-ul societatii www.impactsa.ro.

Situatiile financiare  la data de 31.03.2015, prezentate in raportul trimestrial nu sunt auditate.

Pentru mai multe detalii puteti adresa intrebari cu privire la aceste documente pe adresa de mail intrebarifrecvente@impactsa.ro .

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda