Disponibilitate a Raportului aferent Trimestrului III 2015

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, cu sediul in Voluntari, Sos Pipera-Tunari nr.4, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6-7, judeţul Ilfov, Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu privire la piata de capital,  Regulamentul 1/2006 emis de CNVM, Codul BVB si Calendarul financiar pentru anul 2015, modificat, aducem la cunostinta investitorilor posibilitatea consultarii Raportului aferent trimestrului III 2015, la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172 – 176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, dupa data de 12.11.2015, de luni pana vineri, intre orele 830 –1630 , precum si pe site-ul societatii www.impactsa.ro.  Raportul va fi publicat in data de 12.11.2015 dupa orele 18.30.
Situatiile financiare  la data de 30.09.2015, prezentate in raportul trimestrial nu sunt auditate.
Pentru mai multe detalii puteti suna la tel. 021/230.75.70 sau puteti adresa intrebari cu privire la aceste documente pe adresa de mail intrebarifrecvente@impactsa.ro .

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda