Disponibilitate a Raportului anual aferent Exercitiului financiar 2014

SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A, cu sediul in Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6-7, Judetul Ilfov, Inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1927/2006, CIF: RO155483,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu privire la piata de capital,  Regulamentul 1/2006 emis de CNVM, Codul BVB si Calendarul financiar pentru anul 2015, aduce la cunostinta investitorilor posibilitatea consultarii Raportului anual aferent Exercitiului  financiar pe anul 2014 precum si a Situatiilor financiare anuale aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.04.2015, la sediul societatii situat in Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 7, Judetul Ilfov, incepand cu data de 27.04.2015, de luni pana vineri, intre orele 9.00 -16.00, precum si pe site-ul societatii, la sectiunea Situatii financiare.

Pentru mai multe detalii puteti adresa intrebari cu privire la aceste documente pe adresa de mail intrebarifrecvente@impactsa.ro.

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda