Disponibilitate Situatii Financiare Preliminare 2016
IMPACT aduce la cunostinta investitorilor si analistilor posibilitatea consultarii Situatiilor financiare anuale preliminare la 31.12.2016, la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti–Ploiesti, Nr. 172 – 176, Willbrook Platinum Bus

Comunicat

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, cu sediul in Voluntari, Sos Pipera-Tunari nr.4, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6-7, judeţul Ilfov, inmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu privire la piata de capital, Regulamentul 1/2006 emis de CNVM, Codul BVB si Calendarul financiar pentru anul 2017, aducem la cunostinta investitorilor si analistilor posibilitatea consultarii Situatiilor financiare anuale preliminare la 31.12.2016, la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti–Ploiesti, Nr. 172 – 176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, dupa data de 14.02.2017, de luni pana vineri, intre orele 830–1630, precum si pe site-ul societatii www.impactsa.ro.  Raportul este disponibil incepand cu data de 14.02.2017, dupa orele 18,30.
Situatiile financiare preliminare la data de 31.12.2016, nu sunt auditate.
Pentru detalii suplimentare puteti suna la tel. 021/230.75.70 sau puteti adresa intrebari cu privire la aceste documente pe adresa de email: intrebarifrecvente@impactsa.ro .

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.


 Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda


 Director General       Director Financiar
Bartosz Puzdrowski       Bogdan Nicolae Geanta