Disponibilitatea Situatiilor Financiare Preliminare aferente anului 2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, cu sediul in Voluntari, Sos Pipera-Tunari nr.4, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6-7, judeţul Ilfov, Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu privire la piata de capital,  Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Codul BVB si Calendarul financiar pentru anul 2015, aducem la cunostinta investitorilor posibilitatea consultarii Situatiilor financiare anuale preliminare la 31.12.2014, la sediul societatii situat in Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6, Judetul Ilfov, incepand cu data de 06.02.2015, de luni pana vineri, intre orele 9:00 –16:00, precum si pe site-ul societatii, la sectiunea Situatii financiare.

Situatiile financiare preliminare la data de 31.12.2014 nu sunt auditate.
Pentru mai multe detalii puteti adresa intrebari cu privire la aceste documente pe adresa de mail intrebarifrecvente@impactsa.ro.


S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda