Guvernanta corporativa
Actul constitutiv, rapoarte curente, calendar financiar, Declaratia Aplici si Explici, CV Consiliu de Administratie

In conformitate cu legislatia in vigoare si actul constitutiv al societatii, Adunarea Generala a Actionarilor este forul superior de conducere si decizie al companiei, care hotaraste activitatea acesteia. Consiliul de Administratie este format din cinci administratori.


Consiliul de Administratie


Iuliana Mihaela Urda

Presedinte al CA

Acumuland peste 20 ani de experienta manageriala complexa in diferite arii de activitate, doamna Iuliana Mihaela Urda a fost numita in aprilie 2013 in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Gabriel Vasile

Administrator

Experienta vasta dobandita in cei peste 15 ani de activitate in pozitii manageriale eterogene a condus la alegerea domnului Gabriel Vasile ca membru CA.

Ruxandra Alina Scarlat

Administrator

De profesie avocat, cu o vasta experienta in litigii si arbitraj, in domenii precum Imobiliare, Finante & Banci, Asigurari, Dreptul Muncii si Afaceri Corporative, doamna Alina Ruxandra Scarlat a fost numita ca membru in Consiliul de Administratie in aprilie 2017.

Daniel Pandele

Administrator

Cu o experienta manageriala de peste 25 de ani, in varii domenii de activitate, domnul Daniel Pandele a fost numit membru al Consiliului de Administratie in aprilie 2017.

Laviniu Dumitru Beze

Administrator

Experienta solida in domeniul pietei de capital si activitatea manageriala bogata au dus la numirea domnului Laviniu Dumitru Beze, in aprilie 2017, in functia de membru al Consiliului de Administratie.


Patru dintre membrii actuali ai Consiliului de Administratie respectiv Iuliana Mihaela Urda, Ruxandra Alina Scarlat, Daniel Pandele si Laviniu Dumitru Beze au fost alesi de Adunarea Generala a Actionarilor incepand cu luna aprilie a anului 2017, pentru un mandat de patru ani, pana in luna aprilie a anului 2021. Domnul Gabrile Vasile are mandat pana in luna septembrie 2017.


Actul constitutiv

Actul care sta la baza constituirii societatii comerciale (statutul societatii), contine clauze care reglementeaza organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii.

Rapoarte curente

Detalii despre rapoartele emise catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sau Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).


Calendar financiar

Periodic Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) comunică celor interesaţi decizii importante luate în cadrul şedinţelor de lucru, dar şi raportări financiare importante.

Declaratia "Aplici sau explici"

Declaratie de conformare sau neconformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa, care contine informatii privind recomandarile CGC implementate in mod efectiv de catre societate si modalitatea de implementare. Declaratia este intocmita in formatul stabilit de BVB.


Informatii privind tranzactiile notificate

in conformitate cu art. 19 din Regulamentul UE nr. 596/2014

Informatii privind tranzactiile notificate in conformitate cu art. 19 din Regulamentul UE nr. 596/2014