Majorare capital social 2014
Anunt de oferta aferent majorarii capitalului social al Impact Developer & Contractor S.A.

Majorarea capitalului social este facuta printr-o emisiune de actiuni in schimbul unor aporturi noi in numerar care sa permita implementarea strategiei de management si a planurilor de investitii aprobate de Societate.


Informatii generale despre Emitent:
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul social in Romania, jud. Ilfov, oras Voluntari, soseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 si 7, cod postal 077190, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/1927/2006, cod unic de inregistrare 1553483 ("Societatea") telefon: [021-230.75.70/71/72], fax: [021-230.75.81/82/83], persoana de contact: dl. Lucian Claudiu Mateescu - Director General.

Intermediar:
SSIF SWISS CAPITAL SA, cu sediul in Bucuresti, Bd Dacia, nr 20, Cladirea Romana Offices, Bucuresti, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4107/1996, cod fiscal 8450590, Tel. 021/408.42.00, Fax. 021/408.42.27, cont IBAN nr. RO70BRDE450SV23990644500 deschis la BRD - SMCC, reprezentata prin Olimpiu BLAJUT, in calitate de Director General Adjunct.

Valoarea totala a emisiunii:
80.000.000 RON (lei), reprezentand 80.000.000 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 1 RON/actiune, emise in conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 10 din data de 12.04.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, Nr. 2595/12.05.2014.

Motivele majorarii capitalului social:
Majorarea capitalului social este facuta printr-o emisiune de actiuni in schimbul unor aporturi noi in numerar care sa permita implementarea strategiei de management si a planurilor de investitii aprobate de Societate.

Actionarii indreptatiti sa subscrie:
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 29.04.2014 au dreptul de a subscrie si plati actiuni din prezenta emisiune, proportional cu cota de participare la capitalul Societatii pe care o detin la data de inregistrare. Termenul de subscriere este de 30 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul Prospectului aferent ofertei si a Anuntului de oferta ("Etapa I").
Actiunile nesubscrise in Etapa I de catre actionarii existenti in temeiul dreptului de preferinta ori care nu pot fi alocate proportional vor fi oferite spre subscriere in Etapa II investitorilor calificati si/sau la mai putin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati. Identificarea investitorilor calificati si/sau a celor 150 de persoane fizice sau juridice va fi realizata de catre Intermediarul Ofertei.

Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor valida prin rotunjirea la intregul inferior.

Perioada de subscriere:

Etapa I va incepe pe 20.06.2014, imediat dupa publicarea Anuntului publicitar si continua pe o perioada de treizeci (30) de zile calendaristice pana la 19.07.2014, pentru ca actionarii, inregistrati la Data de Inregistrare in Registrul Actionarilor Emitentului tinut la Depozitarul Central, sa isi exercite dreptul de preferinta la sediul Intermediarului (Bucuresti, Bd. Dacia, nr 20, Cladirea Romana Offices, Et 4, Sector 1) intre 9.00 - 16.00 in fiecare Zi Lucratoare, cu exceptia ultimei zile a Ofertei 19.07. 2014, care se va inchide la ora 12.00.

Pentru Etapa II, demarata ulterior Etapei I si cu privire la actiunile nesubscrise in cadrul acesteia, perioada de subscriere va fi de 5 zile lucratoare calculate din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I.

Modalitatea de subscriere:
Formularul de subscriere impreuna cu documentele mentionate in Prospect trebuie sa fie depuse personal sau transmise prin posta sau curier la sediul Intermediarului din Bucuresti, Bulevardul Dacia, Nr 20, Cladirea Romana Offices, et 4, Sector 1, in plic inchis cu mentiunea "pentru majorarea capitalului social al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA".
Daca opteaza pentru transmiterea documentelor prin posta sau curier, actionarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca documentele trebuie sa ajunga la sediul Intermediarului pana cel tarziu ultima zi a Perioadei de Subscriere aferente Etapei I si, respectiv, Etapei II, ora 12.00.

Contul colector pentru subscrieri:
Este RO29BRDE426SV58436014260 deschis de catre Emitent la BRD Groupe Societe Generale. Comisioanele bancare aferente transferului banilor vor fi suportate de actionari/investitori.

Revocarea subscrierilor:
Subscrierile facute in cadrul Ofertei nu pot fi revocate de catre actionarul/ persoana care realizeaza subscrierea. Cu toate acestea, subscrierile pot fi revocate in termen de trei (3) zile lucratoare de la publicarea unui amendament la prezentul prospect de oferta, prin completarea si semnarea formularului de revocare la sediul Intermediarului. Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere in interiorul careia a fost efectuata revocarea.

Disponibilitatea documentelor:
Dupa aprobarea Prospectului pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport hartie la sediul Emitentului sau pe website-ul acestuia www.impactsa.ro sau pe website-ul Intermediarului www.swisscapital.ro: prospectul, actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect si rapoartele auditorilor financiari cu privire la acestea, formularul de subscriere si formularul de revocare a subscrierii.

Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
prin Decizia nr. 591/ din data 19 / 06 / 2014

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE!

Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica sau, dupa caz, pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului/documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Documente