Termeni si conditii

RO

NOTA DE INFORMARE: Impact Developer & Contractor S.A. poate deţine date/ informaţii despre dumneavoastră, pe care ni le-aţi oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, contract etc.).

 

Pentru persoanele care acceseaza site-ul Impact

Prin acordul dvs. exprimat prin accesarea şi utilizarea website-ului www.impactsa.ro, datele cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de dumneavoastră pot fi prelucrate de S.C. Impact Developer & Contractor S.A. în scopuri legate de recrutare, vânzări, marketing (al propiilor produse), precum si in vederea realizării intereselor legitime al S.C. Impact Developer & Contractor S.A. legate de scopurile mentionate.

S.C. Impact Developer & Contractor S.A. poate oferi informaţia pusă la dispoziţie de către dvs. Partenerilor săi care, vor putea folosi aceste date în scopuri asociate promovării proiectului şi sau a produselor S.C. Impact Developer & Contractor S.A., precum şi în vederea procesării/soluţionării comenzilor şi/sau cererilor dvs.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră constau în: informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Asemenea informaţii cu caracter personal sunt: numele, adresa, codul numeric personal, numărul de telefon, sex, vârsta, cât şi orice altă informaţie furnizată de dumneavostră care este prelucrată şi introdusă în baza de date a S.C. Impact Developer & Contractor S.A..

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale, respectiv ale legii 677//2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale tuturor deciziilor emise in exercitarea atributiilor legale de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si Avocatul Poporului.

De asemenea, prin accesarea şi utilizarea website-ului www.impactsa.ro vă exprimaţi consimţământul în sensul primirii de apeluri, mesaje text (SMS), e-mail-uri sau scrisori în scopul soluţionării cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor dumneavostră ori în scopul promovării produselor oferite de şi/sau prin intermediul S.C. Impact Developer & Contractor S.A..

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de dreptul de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Juridic al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Clientul confirmă că a citit şi acceptat aceste condiţii.În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare a datelor cu caracter personal de către s.c. impact developer & contractor s.a., vă rugăm să nu folosiţi acest site.

Pentru clientii Impact

SC Impact Developer & Contractor SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv cele furnizate la incheierea contractelor, prin mijloace mixte, automatizate si manuale, destinate furnizarii de bunuri si servicii, colectarii de creante si tranzactiilor imobiliare.

Sunteţi obligati să furnizaţi datele, acestea fiind necesare furnizarii de bunuri si servicii, colectarii de creante si tranzactiilor imobiliare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate urmatorilor destinatari: furnizori de bunuri si servicii, imputerniciti, parteneri contractuali, autoritati publice locale sau centrale, politie, societati bancare, agentii de colectare creante, societati de asigurare reasigurare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de dreptul de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Juridic al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

STAY CONNECTED

Leave us your email address and find out Impact news!

We will never disclose your email address and spam you. By clicking on "Subscribe", you agree with our Terms and Conditions and Information Note