Esg

PROIECTELE IMPACT – UN VIITOR VERDE

Este de datoria noastră să gestionăm în mod responsabil efectele activității noastre asupra mediului înconjurător și a oamenilor, fapt pentru care obiectivul nostru pe termen lung are un scop precis: să avem un impact pozitiv asupra mediului și a societății, în timp ce creăm valoare atât pentru companie, cât și pentru clienții noștri.

ANGAJAMENTUL NOSTRU PENTRU SUSTENABILITATE

ANGAJAMENTUL NOSTRU PENTRU SUSTENABILITATE

 

30 de ani pe piața imobiliară demonstrează puterea de adaptare la contextul Globalizării și îmbunătățirea continuă a afacerii. IMPACT Developer & Contractor este o companie listată la BVB în categoria Premium care se aliniază la standardele internaționale de responsabilitate socială și de afaceri.

Ne concentrăm pe alinierea la procesul global de sustenabilitate, inclusiv gestionarea riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță - ESG.

 Sustenabilitatea stă la baza politicii operaționale a Grupului IMPACT, iar proiectele emblematice sunt o dovadă. Avem grijă de cele 3 P-uri ale sustenabilității care au un impact puternic asupra afacerii, o practică obișnuită pentru noi, deoarece planeta, oamenii și profitul sunt active esențiale pentru IMPACT.

ANGAJAMENTUL NOSTRU PENTRU PROIECTE VERZI

ANGAJAMENTUL NOSTRU PENTRU PROIECTE VERZI

CLĂDIRI nZEB

CLĂDIRI nZEB

 

Standardul nZEB se va aplica tuturor clădirilor noi dezvoltate de la 1 ianuarie 2021. Clădirea nZEB înseamnă o clădire cu o performanță energetică ridicată, adică o clădire care utilizează o cantitate mică de combustibili fosili și o cantitate mare de energie regenerabila. IMPACT Developer & Contractor este o companie aliniata la standardele de afaceri internaționale și se axează pe a fi un exemplu pe piața românească prin practicile sale durabile și construcția VERDE.

Am început deja construirea cu cel mai înalt standard de sustenabilitate în minte, iar certificările noastre dovedesc deja cine suntem si ce facem: comunități GREEN oriunde operăm.

Specificații:

  • Minim 30% din energia utilizată provine dintr-o sursă regenerabilă;
  • Izolația clădirii este realizata cu cele mai bune materiale;
  • Utilizarea inteligentă a sursei de energie;
  • Reducerea utilizării combustibililor fosili, prin dezvoltarea de soluții tehnice inteligente;
  • Atât protejarea mediului înconjurător, cât și reducerea costurilor de consum.

CERTIFICAREA BREEAM

CERTIFICAREA BREEAM

 

BREEAM este cel mai apreciat sistem internațional care oferă certificarea evaluării performanței durabilității proiectelor de infrastructură, a clădirilor individuale și a comunităților. Nivelul BREEAM înseamnă o îmbunătățire a bunăstării rezidenților din clădirile certificate, contribuind în același timp la protejarea resurselor naturale. Eficiența clădirilor înseamnă sustenabilitate, soluții ecologice, calitatea construcției, eficiență a consumului și implicit, o reducere semnificantă a costurilor.

Având Luxuria Expozitiei Residence ca referință, am început planificarea următoarelor dezvoltări cu obiectivul de a îndeplini certificarea BREEAM Excellent:

  • Proiectare arhitecturală care sporește bunăstarea rezidenților;
  • Terase și fațade green care oferă avantaje estetice și izolație suplimentară a clădirii;
  • Utilizarea sustenabilității strategice și a soluțiilor integrate de design inteligent, începând cu faza de proiect;
  • Utilizarea materialelor durabile, de o mai buna calitate, va ghida selecția soluțiilor de construcție;
  • Optimizări de orientare a clădirilor și proiectarea ferestrelor și teraselor, pentru o mai bună utilizare a luminii naturale.

IMPACT se angajează în sustenabilitatea pe termen lung, prin urmare va continua să-și monitorizeze clădirile, să certifice noi dezvoltări și să recertifice cladirile deja certificate. Certificarea BREEAM implică un proces continuu de revizuire și analiză în timp util de către consilierii autorizați independenți a nivelului la care standardul este respectat.

CERTIFICĂRI

CERTIFICĂRI

Clienții noștri beneficiază de servicii de calitate, garantate de cele mai competente certificări în domeniu: ISO 9001, ISO 14001  si ISO 45001.

Certificatele obținute garantează o largă acceptare internațională și o deschidere către piețele internaționale demonstrând în același timp capabilitatea companiei noastre de a furniza produse la cel mai înalt standard de calitate, de a înțelege impactul pe care activitatea desfașurată o are asupra mediului înconjurător și de a asigura sănătatea și securitatea angajaților săi.